Ηλεκτρονικά πλέον τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχικές πράξεις από 9/6



Πιστοποιητικά
Μπορείτε να:
εκδώσετε πιστοποιητικά και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων
ελέγξετε την εγκυρότητά τους

Ξεκινήστε εδώ
Πριν ξεκινήσετε

Για την έκδοση θα χρειαστείτε:
Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας


Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εγγράφου θα χρειαστείτε:
είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
είτε το QR code


Χαρακτηριστικά
Τα πιστοποιητικά μπορείτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να τα εκτυπώσετε και να τα παραδώσετε έντυπα.

Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.


Σχόλια

Πρόσφατες καταχωρήσεις

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ